Sport

Het verenigingsleven steunen en stimuleren.

Sporten is gezond en zorgt voor sociale contacten tussen mensen die de sport samen beoefenen.Verenigingen maken het mogelijk dat inwoners van onze gemeente hun sport kunnen beoefenen. De PvdA steunt het verenigingsleven en stimuleert de voorwaarden voor een actief verenigingsleven.