Solidair

Voor een solidaire samenleving

Solidair

De PvdA staat van oudsher voor een solidaire samenleving. Solidariteit tussen mensen zorgt voor een samenleving waar het prettiger wonen, werken en leven is. Om de noodzakelijke solidariteit ook in de toekomst te behouden vindt de PvdA dat het principe “van recht hebben op”  moet veranderen in “nodig hebben”.