Burgerparticipatie

Burgers bij het beleid van de gemeente betrekken.

De PvdA wil burgers zo vroeg mogelijk bij het (nieuwe) beleid van de gemeente betrekken. Burgers moeten waar mogelijk een meebeslissende rol in processen. De PvdA is voorstander van een systeem waarbij dorps- en wijkraden (bewonersvertegenwoordigers) zelf een budget krijgen om hun dorp of wijk te onderhouden.