over ons

Welkom bij de Partij van de Arbeid Westerwolde

De afdeling Westerde van de Partij van de Arbeid is voortgekomen uit een fusie tussen de afdelingen Bellingwedde en Vlagtwedde per 1 januari 2016.

In de gemeenteraad van beide gemeenten hebben we drie zetels en een wethouder. We zetten ons in voor de belangen van de bewoners van onze gemeenten met speciale aandacht voor hen die het niet makkelijk hebben.

“Het belang van de inwoners staat voor de PvdA centraal.”

De PvdA vindt dat een sterke gemeente burgers en bedrijven actief betrekt bij de politieke besluitvorming. Daarvoor is een open en actieve vorm van communicatie en voorlichting noodzakelijk. De gemeentelijke organisatie is het visitekaartje van de gemeente. De PvdA pleit dan ook voor een organisatie die klantgericht is en dienstverlening centraal stelt.

 

“Jong en oud verdienen kansen in een sociale en veilige leefomgeving.”

De PvdA kent als uitgangspunt dat het voor iedere inwoner mogelijk moet zijn om passend te wonen. Passend in de zin dat het aansluit bij de wensen, maar ook bij de financiële mogelijkheden van bewoners. De PvdA staat voor betrokkenheid en voor een volwaardige deelname van alle inwoners aan de samenleving. De PvdA wil  voorkomen dat inwoners om welke reden dan ook worden buitengesloten van deelname aan het maatschappelijke verkeer of goede zorg. Iedereen telt.

 

De PvdA is uw vertrouwen waard

Goed bestuur betekent keuzes maken. Daarbij niet met alle winden meewaaien, maar echt kiezen wat we wel maar ook wat we niet zullen of kunnen doen. Wij zijn hierbij duidelijk en leggen verantwoording af voor onze keuzes.

Als u wilt meepraten, zowel over lokale als over provinciale en landelijke zaken en u voelt zich sociaal-democraat, dan kunt u natuurlijk lid worden. U praat dan mee op onze ledenvergaderingen maar ook op het landelijk congres.

U kunt ons ook volgen via deze website en via facebook. Namen en adressen en allerhande informatie zijn te vinden op en via deze website. Zij staan open voor uw vragen opmerkingen.