Door op 31 mei 2015

Zondag openstelling Winkels.

De coalitie waar onze fractie deel van uit maakt heeft in het coalitieakkoord staan dat de winkels binnen onze gemeente maximaal 12 zondagen open mogen.
 
Nu is de VVD met een initiatiefvoorstel gekomen om deze 12 zondagen uit te breiden naar alle zondagen. In opdracht van de raad heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar de wens van de ondernemers en onze inwoners voor vrije openingstijden op de zondagen. Uitkomst van deze onderzoek is dat drie kwart van de ondervraagde bewoners een vrije opening op zondag willen en iets minder dan de helft van de ondernemers heeft hier geen problemen mee.
 
De fractie gaat nu een afweging maken en overleggen met de coalitiepartners om te komen tot een juiste beslissing.