20 november 2013

Wietze Potze lijsttrekker PvdA Vlagtwedde

De ledenvergadering van PvdA-Vlagtwedde op 20 november 2013 heeft Wietze Potze (32) gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Potze is nu fractievoorzitter en is ook de kandidaat wethouder als de PvdA deel gaat uitmaken van het college van B&W.

De huidige raadsleden Willem Hoftijzer (Bourtange) en Wim Eilert (Ter Apelkanaal) staan respectievelijk 2 en 4.  Richart Joling en Marga Kieffer (beiden uit Ter Apel) staan 3 en 5. Herman Huls uit Bourtange neemt de 6e plaats in. De vergadering was unaniem in zijn keuze voor deze lijst.

De PvdA stemde ook in met het voorgelegde verkiezingsprogramma. Speerpunten daarin zijn: stevig inzetten op samenwerking in Oost-Groningen vooral op de punten economie, werkgelegenheid en toerisme. Het gemeentelijk toerismebeleid moet actiever worden. De PvdA streeft naar meer samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs en is tegen verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Zorg en sociaal beleid zullen veel aandacht vergen. De PvdA wil de werking van het work-first-beleid tegen het licht houden: de inzet moet gericht zijn op het vinden van regulier werk. Megastallen horen volgens de PvdA niet thuis in de gemeente Vlagtwedde. Een middel daartoe is de beperking van stalbouwblokken tot 1,5 ha. Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente mag breder en actiever. De PvdA blijft zich inzetten voor een sportfonds. Tegenover bestuurlijke schaalvergroting moet een beleid staan dat gericht is op een stevige lokale burgerparticipatie.