8 oktober 2015

Wedeka en Synergon

Middels “het akkoord van Westerlee” is gestart met de afbouw van de individuele werkvoorzieningsschappen en opbouw van een fusie tussen werkvoorzieningsschappen Wedeka en Synergon. Voor de medewerkers een onzekere tijd. Hoewel de WSW geïndiceerden een werkgarantie houden, bestaat er geen werkplek garantie. Doel van de participatiewet is dat arbeidsgehandicapten namelijk meer integreren in het bedrijfsleven. Voor de ambtenaren werkzaam bij de schappen komt er ook een spannende tijd, mogelijk dat enkelen van hen boventallig worden na de fusie. Onze fractie heeft aangedrongen op een goede samenwerking met de ondernemingsraden.