6 oktober 2015

Vluchtelingen problematiek

Internationale solidariteit is voor de PvdA een belangrijk speerpunt. De PvdA staat altijd voor een ruimhartig, menswaardig en rechtvaardig vluchtelingenbeleid. De laatste weken staat Ter Apel in het middelpunt van de belangstelling over dit onderwerp, omdat Ter Apel de asielhoofdstad van Nederland is. De laatste weken merkt de PvdA dat het draagvlak onder de bevolking onder druk staat. Er zijn zorgen over of Nederland de stroom vluchtelingen wel aan kan, zorgen of er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor de Nederlanders, zorgen over werkgelegenheid, zorgen over veiligheid in de naaste woonomgeving. De gemeenteraad heeft een brandbrief gekregen van de handelsvereniging “Mercurius” over winkeldiefstal en veiligheidsgevoel.

 

Samen met het CDA en GroenLinks hebben we daarom in de raadsvergadering van 22 september een amendement ingediend om een Fonds Veiligheid & Integratie in te stellen (betaald uit de zgn. COA gelden), zodat het college de maatregelen kan nemen die op dit moment nodig zijn: wegnemen van gevoelens van onveiligheid inwoners Ter Apel en het bevorderen van de integratie van bewoners van het asielzoekerscentrum. De fracties van VVD, CDA, Groenlinks, PvdD en PvdA stemden voor (10), Gemeentebelangen, ChristenUnie en D66 stemden tegen (7), zodat het amendement is aangenomen.