Door op 10 juni 2015

Uitwerkingen bezuiniging Openbare verlichting

De gemeente Vlagtwedde heeft zich als doel gesteld om, verspreid over een aantal jaren, een bezuiniging van € 100.000,- te realiseren op openbare verlichting. Deels door verstandig beheer & onderhoud, deels door verduurzaming van de lantaarns, maar ook door het verminderen van het aantal lichtmasten in het buitengebied. De uitwerkingen van deze bezuiniging was aan de orde in de meivergadering van de gemeenteraad.

Om begrip en draagvlak te creëren voor het plan is een aantal klankbordgroepen samengesteld waarin inwoners van het buitengebied zitting hebben genomen. In goed overleg is bepaald hoeveel lichtmasten er worden verwijderd en op welke punten er absoluut verlichting moet blijven. Wat onze fractie betreft heeft dit geresulteerd in een eerlijke en evenwichtige vermindering van het aantal lichtmasten langs onze wegen. De PvdA gaat er vanuit dat daar waar in verhouding misschien wat meer lantaarnpalen zijn over gebleven, de lokale situatie en verkeersbewegingen dat rechtvaardigt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Sellingerbeetse. Veel schoolgaande kinderen op de fiets, in combinatie met vrachtverkeer rond het zandwinningdepot was de reden dat hier ruim voldoende verlichting is blijven staan.

In de vergadering van 26 mei werden de uitwerkingen van de bezuiniging op Openbare verlichting door de Raad vastgesteld. Alleen onze coalitiepartner Gemeentebelangen stemde tegen.