3 september 2013

Uitnodiging Oprichtingsbijeenkomst ORA

Nederlands-Duits Burgerinitiatief vóór vergroening van de landbouw en tegen megastallen in de noordelijke grensstreek

Woensdag 11 september om 19.00 uur

Jugendgaststätte Johannesburg, Kirchstrasse 38, 26871 Papenburg (Duitsland)

Programma:

  1. Presentatie van het burgerinitiatief door diverse leden van ORA
  2. Discussie over vergroening van de landbouw in de grensstreek, ingeleid door Eckehard Niemann, woordvoerder van de duitslandbrede boerenorganisatie AbL (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirschaft) en het duitslandbrede netwerk ‘Bauernhöfe statt Agrarfabriken’ (boerderijen ipv agrarische fabrieken)

Met diverse bijzondere gasten, onder meer:

Matthias Groote (SPD), voorzitter Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid EUROPARLEMENT

Ottmar Ilchmann, voorzitter afdeling Niedersachsen van Duitse boerenorganisatie AbL

Leden provinciale Staten provincie Groningen: Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren),Harrie Miedema (GroenLinks), Bert Dieters (PvdA)

 

Wat is ORA?

In ORA(Latijn voor grens) hebben Duitse en Nederlandse burgers zich verenigd die lid zijn van verschillende organisaties en politieke partijen. ORA is ontstaan uit bezorgdheid over de ontwikkelingen van de landbouw in de grensstreek: de explosieve groei van intensieve veehouderij en de schaalvergroting van de melkveehouderij. Stank, natuur- en milieuproblemen, gezondheidsrisico’s en landschapsvervuiling zijn grensoverschrijdend. En aan beide zijden van de grens groeit de bezorgdheid over het dierenwelzijn. ORA streeft naar een landbouw met gezinsbedrijven, in een regionale voedselketen, met grondgebonden veehouderij, die recht doet aan dier, natuur en milieu, die veilig is voor de gezondheid van mensen en bijdraagt aan een mooi en aangenaam platteland. ORA wil niet alleen de regionale politiek aanspreken, maar ook Europa.

Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Nadere informatie:

Willie Raaijmakers, e-mail: bentz.raaij@wxs.nl (ook evt. coördinatie vervoer)

Kunt u niet aanwezig zijn, maar staat u wel achter dit initiatief, dan kunt u een steunbetuiging sturen naar bovenstaand e-mailadres.