21 april 2014

Uitnodiging extra ledenvergadering

Doordat het niet lukte op tijd een afspraak te regelen tussen de penningmeester en de kascontrolecommissie is de Jaarrekening 2013 op de ledenvergadering van 14 april 2014 niet vastgesteld.

Daarom nodigen wij u uit voor een Extra Algemene Ledenvergadering van de PvdA Vlagtwedde op Maandag 28 april 2014 om 19.30 ten huize van Harry Stavenga, Markeweg 105 Ter Apel. Het enige agendapunt is de vaststelling van de Jaarrekening 2013. De bijbehorende vergaderstukken zullen klaar liggen voor een ieder, mocht u de stukken van te voren willen ontvangen dan kunt u deze aanvragen per mail.

Het is voor ons handig als u ons tevoren even laat weten of u deze ALV wilt bijwonen.

Namens het bestuur.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Roelof van Dam
PvdA Vlagtwedde
Afdelingssecretaris
06-46200602

Pvda.Vlagtwedde@gmail.com