19 oktober 2016

Raadsfractie PvdA Vlagtwedde wil plan voor aanpak kinderarmoede

De gemeente Vlagtwedde moet het geld dat ze krijgt van het Rijk voor
armoedebestrijding doelgericht en efficiënt inzetten. Daarom moeten B en W een plan
maken waarin staat hoeveel kinderen in armoede leven, en hoe de gemeente hen gaat
helpen. Dat vindt de PvdA in de Vlagtwedder gemeenteraad.
Het kabinet maakt vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen euro vrij voor armoedebestrijding
onder kinderen. Dat geld wordt uitgekeerd aan gemeenten. De PvdA wil dat Vlagtwedde
er zoveel mogelijk aan doet om dat geld goed te besteden.
De fractie wil daarom dat B en W binnen twee maanden aan de raad laten weten hoeveel
kinderen in Vlagtwedde in armoede leven, en op welke manier die de afgelopen jaren
zijn geholpen. Daarnaast moet er een plan van aanpak komen waarin staat hoe het
toegekende geld besteed gaat worden.
Daarbij moet, meent raadslid Richart Joling, verder gekeken worden dan kinderen uit
bijstandsgezinnen. “Ook de verborgen armoede moet aangepakt worden, zoals die van
kinderen met ouders in de schuldhulpverlening.” Joling roept het college op nauw
samen te werken met instanties en met de kinderen waar het om gaat.
De PvdA dient het voorstel tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.