27 mei 2015

Nieuwe fractievoorzitter

Richart Joling heeft Willem Hoftijzer per 28 april 2015 opgevolgd als fractievoorzitter.

Willem was ruim één jaar fractievoorzitter en heeft om persoonlijke redenen

een stapje terug gedaan. Willem blijft beschikbaar als raadslid voor onze partij.

De afdeling dankt Willem voor zijn inzet als fractievoorzitter.

Richart is al langere tijd breed actief binnen de partij op zowel binnen de afdeling

als ook binnen Gewest Groningen.