4 oktober 2015

Mantelzorg

Aan de gemeenteraad werd instemming gevraagd voor de Beleidsnotitie Informele zorg Westerwolde. In deze notitie staan een aantal maatregelen om de mantelzorgers in onze gemeente te ondersteunen. Zo zal er jaarlijks een ‘Mantelzorgcompliment’ worden uitgereikt. Daarnaast wil de gemeente Vlagtwedde waardering uitspreken voor werkenden die daarnaast ook nog mantelzorg bieden. Ook wordt in dit stuk het voornemen van de gemeente voor het organiseren van respijtzorg aangekondigd (het tijdelijk overnemen van zorg om de mantelzorger te ontlasten).

Om de ondersteuning goed te kunnen organiseren , zal er een Mantelzorgregister worden geopend. Mantelzorgers kunnen zich hier aanmelden. Onze fractie heeft er op aangedrongen om deze ‘registratie’ uiterst laagdrempelig te houden, met andere woorden moet het de mantelzorger niet teveel moeite kosten om zich te kunnen registreren.