Door op 8 juni 2015

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP)

In de commissievergadering van 12 mei jl. stond het langverwachte Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan op de agenda. Onze fractie was hier blij mee, omdat hiermee een duidelijk en uniform gemeentelijk beleid op de weg wordt vastgesteld (een wettelijke verplichting). Inhoudelijk had de PvdA weinig tot geen opmerkingen. Voor wat betreft de toegestane snelheid op onze gemeentelijke (hoofd)wegen gold en geldt nog steeds het principe ’80 waar het kan, 60 waar het moet’.

In het onderzoek dat voor het plan is uitgevoerd zijn een aantal wegtrajecten aangewezen die in de toekomst wellicht 60 km. zullen worden. Ook zijn er een aantal plekken in Ter Apel waarvan men vindt dat het verstandig is om ze ook als 30 km. zone in te richten. Dergelijke plannen komen echter altijd als aparte verkeersbesluiten terug in de Raad. Bovendien zullen deze voorstellen altijd in overleg gaan met aanwonenden. Op deze manier kon onze fractie instemmen met het plan en in de raadsvergadering van 26 mei is het document door de Raad vastgesteld.