21 januari 2014

Extra ledenvergadering over lijstverbinding

Op donderdag 23 januari 2014 is er om 19.00 een extra ledenvergadering van de PvdA Vlagtwedde in het gemeentehuis in Sellingen.

Het enige agendapunt is de lijstverbinding voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

Bij een lijstverbinding worden na de verkiezingen de reststemmen (stemmen meer dan nodig voor een bepaald aantal zetels) als eerste toebedeeld aan de partij waarmee een lijstverbinding is aangegaan en waarbij de mogelijkheid om zodoende een restzetel te behalen et grootst is. Een lijstverbinding zegt niets over mogelijke samenwerking ná de verkiezingen en heeft maar een lichte inhoudelijke betekenis.

Het is inmiddels duidelijk dat dit jaar naast de Partij van de Arbeid en Groen Links ook de Partij voor de Dieren en D66 meedoen aan de verkiezingen. In een zo kleine raad maakt dat de spoeling aan de linkerkant dun. Op de ledenvergadering van november 2013 kozen we al voor een lijstverbinding met Groen Links, zoals we dat ook al eerder deden.

Begin januari is contact opgenomen met GL, D66 en PvdDieren of men in principe zou kunnen meegaan in een lijstverbinding met vier partijen. Na intern beraad heeft D66 meegedeeld dat niet te willen.

Op de ALV willen we spreken over een lijstverbinding met Groen Links en de Partij voor de Dieren. Hoewel er zeker inhoudelijke en strategische verschillen zijn, weten we ook dat alle drie deze partijen in dezelfde brede linkse kiezersvijver vissen. En we weten ook dat het aangaan van deze lijstverbinding de kansen op een restzetel zal vergroten.

Daarom leggen wij jullie deze optie voor.

Met vriendelijke groet,

Marco Bentz van den Berg
Wietze Potze