26 februari 2014

Discussie/muziekavond Kloosterheerd

De PvdA Vlagtwedde heeft de bewoners van zorgcentrum Kloosterheerd Ter Apel een discussie/muziekavond aangeboden op jl. 26 februari. Daartoe heeft de afdeling The Jolly Jokers ingehuurd, een band die voornamelijk in dit soort centra optreedt met muziek uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Af en toe laaide de discussie stevig op !

Volgens campagnecoördinator Marga Kieffer worden de ouderen, met name die in verpleeg- en zorgcentra, vaak vergeten. ,,Terwijl het hier wel om een groep gaat die na de Tweede Wereldoorlog heeft meegewerkt aan de wederopbouw van Nederland en dus ook van onze gemeente. Daar mogen we ze dankbaar voor zijn. Vandaar dat wij hen een gezellige avond aanbieden.’’