24 juni 2013

De Landbouw Enquête van het Noorden

De schaalvergroting in de landbouw blijft discussie oproepen. Boeren betogen dat ze moeten uitbreiden om een fatsoenlijke boterham te verdienen en hun bedrijven levensvatbaar te houden. Ze benadrukken het grote belang van hun sector voor de Nederlandse economie. Tegenstanders wijzen op de negatieve gevolgen voor landschap, dierenwelzijn, verkeersveiligheid en volksgezondheid. Hoe denkt Vlagtwedde hier over?

 

Vul hier deze Enquête in ; http://www.dvhn.nl/enquetelandbouw/