7 september 2013

Cursus politiek lokaal

Woensdag 18 september gaan we verder met de cursus “politiek lokaal”. Graag ontvang ik van jullie uiterlijk 11 september de aan- en afmeldingen.

Deze keer hebben we Jan Willem van de Kolk als spreker. Jan Willem is wethouder voor de PvdA in de gemeente Stadskanaal. Jan Willem heeft als wethouder in zijn portefeuille:

 

  • Welzijn en Zorg: Wmo, Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid, Welzijn, Lokaal Sociaal Beleid, Ouderenbeleid, Vrijwilligersbeleid, Gehandicaptenbeleid, Algemeen Maatschappelijk Werk, Mantelzorg, OGGZ, Sociaal Cultureel Werk, Asielbeleid, Decentralisatie AWBZ
  • Financiën: Financiering en Belegging, Belastingen, WOZ, Perspectiefnota/Begroting, Jaarverslag/Jaarrekening, Voor- en Najaarsnota
  • Volksgezondheid: Wet Publieke Gezondheid, GGD, 1e lijnszorg, verzorgings- en verpleegtehuizen, Streekziekenhuis, Lijkbezorging
  • Participatie: Werkvoorzieningsschap, Volwasseneducatie, Vluchtelingenwerk, Activering/Reïntegratie, Participatiewet

 

Wij starten om 20.00uur en de locatie is wederom de raadzaal van de Gemeente Vlagtwedde te Sellingen.

Aanmelding voor deze avond kunt u mailen naar  :  info@joling.de