26 januari 2015

Boeiende avond in ons politiek café

Precies 124 mensen waren er in een vol café Full House in Ter Apel aanwezig bij het politiek café van de afdeling Vlagtwedde van de PvdA. Er waren acht politieke partijen uitgenodigd; zes daarvan waren aanwezig met hun lijsttrekker (Moorlag, PvdA, nu gedeputeerde; Brouns, CDA; de Wrede, Partij voor de Dieren; Homan, Groen Links, Zwertbroek, D66). Verder waren aanwezig: Staghouwer (CU, nu gedeputeerde) en Oosterhuis (VVD). De gespreksleiding was in handen van Meindert Schollema (burgemeester van Pekela, PvdA). Hij was op superkorte termijn bereid gevonden deze taak op zich te nemen, omdat Jacqueline Kalk (CLB, PvdA) vliegvertraging had. Uiteindelijk werd het een duopresentatie. Zij droegen beiden bij aan een goed debat. Gelet op het aantal onderwerpen en het aantal genodigden moest dat strak verlopen. De belangrijkste thema’s kwamen aan bod: werk, landbouw en megastallen, toerisme,  energie en windmolens, gemeentelijke herindeling en de voorkeuren voor een coalitie na de verkiezingen.

output_kAyqRQ