Door op 29 juni 2015

Algemene Beschouwingen

We willen weer vooruit kijken

De afgelopen jaren waren niet makkelijk voor velen van u. De economische crisis heeft er enorm ingehakt en u kreeg te maken met veranderingen in de zorg.

Investeren
In de crisis heeft juist de PvdA gekozen voor investeren. Wij zijn akkoord gegaan met grote projecten in onze gemeente zoals de Hoofdstraat in Ter Apel en de nieuwe school in Sellingen (Multifunctionele Accommodatie). Ook zijn wij trots op de nieuwbouw op het COA-terrein van 75 miljoen euro.  Dit alles betekent werkgelegenheid!

Vooruit kijken
Nu ligt de crisis echt achter ons en willen we weer vooruit kijken. We moeten meer dan ooit opkomen voor werkenden. Zo willen wij een einde willen maken aan payroll- constructies en zien wij graag dat schoolschoonmakers weer in dienst komen van de gemeente.

Jongerenfestival
Wij willen de jeugd graag een budget geven voor het organiseren van een eigen jongeren- festival.

Tot slot: U moet zich veilig kunnen voelen in onze gemeente. Wij steunen daarom initiatieven als het burgerpreventieteam.