21 januari 2016

PvdA afdeling Westerwolde opgericht

PVDA AFDELING WESTERWOLDE OPGERICHT

Maandag 16 november is, tijdens een ledenvergadering in Vlagtwedde, besloten de afdeling Westerwolde van de Partij van de Arbeid op te richten. Onlangs hebben de afdelingen Bellingwedde en Vlagtwedde besloten zichzelf per 1 januari 2016 op te heffen en te fuseren. De fusie tot de afdeling Westerwolde loopt vooruit op het samengaan van de beide gemeenten tot de gemeente Westerwolde per 1 januari 2018.

De vergadering stond onder voorzitterschap van Bert Dieters, lid van het Gewestelijk Bestuur van de PvdA en ex-statenlid. Er werd een bestuur gekozen bestaande uit Marco Bentz van den Berg (voorzitter), Roelof van Dam (secretaris), Willem Bouma (penningmeester), Mart van Wijngaarden, Leny Hempen, Remko Verstok en Fer Schippers. Het bestuur zal gaan werken aan een goede integratie van de beide afdelingen en heeft het vizier al gericht op de gemeenteraadverkiezingen van november 2017. Op dit moment heeft de PvdA in beide gemeentes drie raadsleden en een wethouder.