Vlagtwedde

7 juni 2014 – Cittaslow
Een keurmerk voor gemeenten die cultuurhistorie, een duurzame levenswijze, gebruik streekproducten etc. hoog in het vaandel hebben. Of Vlagtwedde dit keurmerk wilde gaan voeren was de vraag in de gemeenteraad. Wanneer wij het imago van dit keurmerk willen uitstralen dan is dat zeker het overwegen waard. Deze vraag kan positief beantwoord worden. Immers reeds eerder vastgestelde visies zoals “Compleet Westerwolde” en “Instappen in de ruimte” wijzen al in die richting. Deelname aan het keurmerk kent een aantal aspecten. Intern zal het voor de gemeente betekenen dat er een meer eenduidige koers gericht op de waarden van het keurmerk zal onstaan. Extern zal wanneer het keurmerk meer bekendheid krijgt effecten hebben op de aantrekkingskracht een bepaalde categorie toeristen die zich aangesproken voelt door de “Cittaslow” gedachte. Duidelijk is voor de PvdA dat het lange termijnwerk is. Past Cittaslow op de richting die we met de gemeente op willen, het antwoord is ja. Er zijn voordelen en de kosten zijn beperkt. Maar als je ja zegt moet je er ook voor gaan. De PvdA fractie heeft daarom als voorwaarde gesteld dat de deelname aan andere partnerschappen op een laag pitje wordt gezet om zo middelen en capaciteit vrij te maken voor Cittaslow.

7 juni 2014 – Mobiel bereik moet beter!
In onze gemeente zijn plekken waar niet of nauwelijks mobiel bereikbaarheid is. Een goed voorbeeld hiervan is Agodorp. Daarom heeft PvdA raadslid Richart Joling al een aantal keren aandacht gevraagd voor dit probleem in de gemeenteraad. Burgemeester Kompier heeft het probleem onder de aandacht gebracht bij de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio heeft naar aanleiding hiervan een brief gestuurd naar de minister.

Richart Joling: “Ik wil graag dat het Rijk in elk geval zorgt voor 100% dekking voor het alarmnummer 112. Ik zie graag dat de Burgemeesters van de Oostelijke gemeenten in de provincie, tijdens de vergadering van de Veiligheidsregio druk zetten voor de verbetering van de bereikbaarheid. Het kan niet zo zijn dat er vele miljarden in omgaan, maar dat gebieden verstoken blijven van mobiele bereikbaarheid. Wettelijk wordt van providers een bereik van 95% geëist, ik vindt dat een schijnveiligheid”

7 juni 2014 – Reconstructie Ter Apelkanaal kan beginnen!
Eindelijk kan er een start gemaakt worden met de reconstructie van Ter Apelkanaal. De PvdA in het bijzonder geeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor deze reconstructie. De PvdA heeft een bewonersavond georganiseerd waar de inwoners van Ter Apelkanaal hun zegje konden doen. Voor het ideaal plaatje was 1,2 miljoen euro nodig om te investeren in de reconstructie. Door de raad is € 570.000 euro beschikbaar gesteld, hiermee worden de voornaamste knelpunten opgelost. We hebben gezien dat de bewoners van Ter Apelkanaal gehoord en betrokken zijn in het proces. Er is geluisterd en er wordt zoveel mogelijk aan de eisen tegemoet gekomen. Belangrijke verbetering als een nieuwe asfaltlaag, rabatstroken en betere parkeermogelijkheden juichen wij toe.