29 oktober 2015, om 20:00, Volgt | Volgt

Algemene Ledenvergadering

Om alvast in uw agenda te noteren, op 29 oktober om 20.00 uur.

De uitnodiging zal een dezer dagen bij u op de mat vallen.