10 juli 2017, om 20:00

Algemene ledenvergadering

Op 10 juli aanstaande is de eerstvolgende ALV